VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ

Ing. Josef Fabián
Pro potřeby soudu, právnických a fyzických osob provádíme vypracování znaleckých posudků v profesi vytápění a také jeho ocenění. K dnešnímu jsme vypracovali celkem 56 posudků.

Cena na vypracování posudku je stanovena individuálně na základě rozsahu prací. Orientačně je cena za jeden posudek od 3 000,-Kč.

Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové