MĚŘENÍ EMISÍ KOTLŮ A JINÝCH ZDROJŮ

Bc. Ondřej Fabián, Ing. Leoš Slabý a ing. Josef Fabián
Provádíme měření emisí spalovacích zdrojů podle zákona 201/2012 Sb. a prováděcího předpisu 415/2012 Sb. pro spotřebiče spalující:

  • tuhá paliva od příkonu 300 kW až do 1MW,
  • kapalná paliva od příkonu 300 kW až do 1MW,
  • plynná paliva od příkonu 1 MW do příkonu 5MW,
  • jsme schopni zajistit také akreditované měření dalších znečišťujících látek (např. TZL, VOC) a nestandardních druhů paliv (např. bioplyn, skládkový plyn),
  • provádíme také výpočet poplatků za znečišťování ovzduší (ISPOP).
Podle platné legislativy se měření emisí provádí:
  • od 300kW příkonu pro tuhá a kapalná paliva v intervalech 1x 3 roky,
  • od 1MW do 5MW příkonu pro plynná paliva v intervalech 1x za 3 roky.
  • zdroje s příkonem menším než 300kW se v současné době již měřit nemusí - v dřívějším zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (zrušen 09/2012) byl stanoven termín měření emisí 1x za dva roky pro zdroje s výkonem do 200kW.

Ceny jsou na všechny zakázky stanovovány individuálně na základě počtu a velikosti spalovacích zdrojů. Orientačně jsou naše ceny pro měření emisí od 700,-Kč za kotel.

Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové