REVIZE KOMÍNŮ A KONTROLA SPALINOVÝCH CEST

Bc. Ondřej Fabián
Jsem členem Moravského kominického společenstva.
Pro potřeby právnických a fyzických osob provádíme revize komínů a kontroly spalinových cest dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a dle platných norem (ČSN 734201 z roku 2010).

Revize komínu: provádí se při uvádění spalinové cesty do provozu nebo při významné změně: při kolaudaci objektu, při výměně spotřebiče, při změně paliva, při vyhoření sazí. Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním „kominictví“a která je zároveň revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest: provádí se pravidelně v intervalech stanovených v NV 91/2010. Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním „kominictví“.

  • Plynná paliva: 1x za rok, čištění 1x za rok
  • Kapalná paliva: 1x za rok, čištění 3x za rok
  • Tuhá paliva: 1x za rok, čištění 3x za rok

Ceny jsou na všechny práce stanovovány individuálně na základě rozsahu. Orientačně jsou ceny následující:

  • Revize komínu od 1 000,-Kč za jeden průduch
  • Kontrola spalinových cest od 350,-Kč za spalinovou cestu
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové