PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Ing. Iva Fabiánová a Kateřina Vosáhlová
PENB zpracováváme podle zákona 318/2012 Sb. §7a, pro potřeby:

 • prodeje nemovitosti
 • jako součást projektové dokumentace
 • pronájmu objektu
 • žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám 2013

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:

a) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) u budovy užívané orgánem veřejné moci:

 • od 1. července 2013 s celkovou podlahovou plochou větší než 500 m2,
 • od 1. července 2015 s celkovou podlahovou plochou větší než 250 m2,

c) u bytových domů nebo administrativních budov:

 • s celkovou podlahovou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
 • s celkovou podlahovou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
 • s celkovou podlahovou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019.

Ceny za vypracování PENB jsou stanovovány individuálně, podle velikosti objektu (podlahové plochy, počtu podlaží) a podle toho, zda je k dispozici projektová dokumentace. Orientačně jsou naše ceny následující:

 • PENB od 2 500,-Kč za objekt,
 • PENB od 1 200,-Kč za byt.
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové