MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Na oblast svého podnikání je firma vybavena a vlastní:

  • na dopravu – tři osobní vozidla Škoda,
  • na zpracování projektů a PENB počítačové vybavení na čtyři pracoviště včetně tisku, kopírování, skenování a programového vybavení,
  • na měření emisí analyzátory spalin MRU a TESTO s elektrochemickými články,
  • na kontroly účinnosti kotlů přístroje a analyzátory MRU a TESTO,
  • na detekci úniku plynu dva přístroje KD 2,
  • na provedení 4 Pa testu přístroj MRU ,
  • na kontrolu tlakových nádob ultrazvukový tloušťkoměr,
  • na měření délek dálkoměr f. Bosch,
  • na provádění tlakových zkoušek kompresor a manometry příslušného rozsahu,
  • na provádění kontrol spalinových cest a revizí komínů: barevná inspekční kamera se záznamovým zařízením Woehler.
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové