REVIZE PLYNU, KOTLŮ A TLAKOVÝCH NÁDOB

Ing. Josef Fabián, Bc. Ondřej Fabián a Petr Beneš
Pro potřeby právnických a fyzických osob zpracováváme revize:

  • výchozí a provozní revize plynu, kontroly plynových zařízení podle ČSN 386405 a dle §20 Nařízení vlády 191/2022,
  • revize kotlů čtvrté třídy dle ČSN 07 0710,
  • revize tlakových nádob skupiny A, B dle ČSN 69 0012,
  • sestavení revizních knih plynu a místních provozních řádů,
  • přezkoušení pracovníků na obsluhu tlakových nádob,
  • přezkoušení pracovníků na obsluhu plynových zařízení dle zákona 250/2021 Sb. a N.V.č.191/2022,
  • přezkoušení pracovníků na obsluhu kotlů dle zákona 250/2021 Sb., N.V.č.191/2022 a dle vyhlášky 91/1993,
  • odborné prohlídky kotelen podle §16 vyhlášky 91/1993 v souladu s N.V.č.101/2005.

Revizi plynového zařízení je nutné provádět 1x za tři roky.

Revize tlakových nádob se provádí 1x za rok.

Odborné prohlídky kotelny se provádí 1x za rok, pokud se jedná o kotelnu (součtový výkon kotlů je nad 100kW, anebo jeden kotel má výkon vyšší než 50kW).

Cena za provedení těchto prací je stanovena individuálně na základě rozsahu prací. Orientačně jsou naše ceny následující:

  • Revize plynu od 1 100,-Kč bez DPH za zařízení.
  • Revize tlakových nádob od 550,-Kč bez DPH za nádobu.

Fabian-HK s.r.o.

Revize plynu a tlakových nádob, kontroly kotlů a klimatizací, projekce:
Ing.Josef Fabián
mobil: 602 662 832
josef.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob, revize a kontroly komínů, kontroly kotlů a klimatizací:
Bc.Ondřej Fabián
mobil: 724 281 331
ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob:
Petr Beneš
mobil: 724 123 758
petr.benes@fabian-hk.cz
Měření emisí, měření hluku, kontroly kotlů a klimatizací:
Ing.Leoš Slabý
mobil: 603 472 640
leos.slaby@fabian-hk.cz

Ing. Josef Fabián

Projekce a průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Benešová
mobil: 723 434 813
iva.benesova@fabian-hk.cz
Projekce:
Veronika Hynková
mobil: 778 485 544
veronika.hynkova@fabian-hk.cz
Projekce:
Jakub Gregora
mobil: 728 018 988
jakub.gregora@fabian-hk.cz