REVIZE PLYNU, KOTLŮ A TLAKOVÝCH NÁDOB

Ing. Josef Fabián, Bc. Ondřej Fabián
Pro potřeby právnických a fyzických osob zpracováváme revize:

  • výchozí a provozní revize plynu, kontroly plynových zařízení podle ČSN 386405 a vyhlášky 21/1979 Sb.,
  • revize kotlů čtvrté třídy dle ČSN 07 0710,
  • revize tlakových nádob skupiny A, B dle ČSN 69 0012,
  • sestavení revizních knih plynu a místních provozních řádů,
  • přezkoušení pracovníků na obsluhu tlakových nádob,
  • přezkoušení pracovníků na obsluhu plynových zařízení dle vyhlášky 21/1979,
  • přezkoušení pracovníků na obsluhu kotlů dle vyhlášky 91/1993,
  • odborné prohlídky kotelen podle §16 vyhlášky 91/1993.

Revizi plynu je nutné provádět 1x za tři roky.
Revize tlakových nádob se provádí 1x za rok.
Odborné prohlídky kotelny se provádí 1x za rok, pokud se jedná o kotelnu (součtový výkon kotlů je nad 100kW, anebo jeden kotel má výkon vyšší než 50kW).

Cena za provedení těchto prací je stanovena individuálně na základě rozsahu prací. Orientačně jsou naše ceny následující:

  • Revize plynu od 1 000,-Kč za zařízení.
  • Revize tlakových nádob od 500,-Kč za nádobu.
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové