ZPRACOVÁNÍ HLUKOVÝCH STUDIÍ, MĚŘENÍ HLUKU

Ing. Leoš Slabý
Zpracováváme hlukové studie, výpočet hluku z průmyslových areálů ve venkovním prostředí, výpočet hluku z provozoven ve venkovním prostředí, výpočet hluku z dopravy ve venkovním prostředí, výpočet hluku v interiéru budov, modelový výpočet neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a posouzení plnění hygienických limitů.

VYPRACOVÁVÁME HLUKOVÉ MAPY

Např. hluková mapa lokality vyvolaná dopravním hlukem, posouzení plnění hygienických limitů Pro modelové výpočty jsou využívány výpočtové programy Hluk+, program Neprůzvučnost 2010.

Provádíme technické měření hluku.

Zajišťujeme provedení akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku.

Měření hluku provádíme podle zákona 258/2000 Sb. (novela zákona 225/2017 Sb.):

Vedení společnosti, revize, projekce:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832
josef.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob, revize a kontroly komínů, kontroly kotlů a klimatizací:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331
ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, měření hluku, kontroly kotlů a klimatizací:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640
leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Benešová
mobil:723 434 813
iva.benesova@fabian-hk.cz
Projekce:
Jakub Gregora
mobil:728 018 988
jakub.gregora@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob:
Petr Beneš
mobil:724 123 758
petr.benes@fabian-hk.cz