MĚŘENÍ HLUKU

Měření hluku provádíme podle zákona 258/2000 Sb.:

  • měření hluku
  • měření neprůzvučnosti
  • doby dozvuku
  • určování akustického výkonu zdrojů zvuku
  • zpracování hlukových studii – hluk z dopravy a průmyslových objektů
  • hodnocení pracovního prostředí
  • výpočty hlukové zátěže
  • rozptylové a hlukové studie
  • jsme schopni zajistit také akreditované měření hluku
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové