KONTROLY ÚČINNOSTI KOTLŮ A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Bc. Ondřej Fabián a Ing. Leoš Slabý

Podle vyhlášky č. 276/2007 zpracováváme kontroly účinnosti kotlů v objektech pro podnikání právnických a fyzických osob od výkonu zdrojů 20 kW.

Podle vyhlášky č. 277/2007 zpracováváme kontroly klimatizačních zařízení v objektech pro podnikání právnických a fyzických osob od chladícího výkonu 12 kW.

Kontroly účinnosti kotlů se provádějí:

a) od výkonu 20kW do 200kW včetně:
1x za 4 roky u plynných paliv,
1x za 2 roky u kapalných a tuhých paliv.

b) nad 200kW výkonu:
V současnosti není zcela vyřešena nová legislativa, ale dle vyjádření SEI (Státní Energetická Inspekce) by se měly kontroly kotlů provádět 1x za rok.

Kontroly klimatizačních zařízení se provádějí od jmenovitého chladícího výkonu vyšším než 12kW 1x za 4 roky. První kontrola by měla být provedena k 1. 1. 2013.

U neprovedených kontrol se provozovatel zdroje tepla vystavuje riziku pokuty 100 000,-Kč.

Ceny jsou na všechny kontroly stanovovány individuálně na základě rozsahu prací. Orientačně jsou naše ceny následující:

  • Kontroly kotlů od 2 000,- Kč za kotel, popř. za kotelnu.
  • Kontroly klimatizačních zařízení od 4 000,- Kč za zdroj.
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové