PROJEKČNÍ ČINNOST

Ing. Iva Fabiánová a Kateřina Vosáhlová
Vypracování projektů ve stupni pro územní řízení, stavební povolení a prováděcích projektů v profesích:

 • vytápění,
 • plynu,
 • rozvodů vody a kanalizace.

Dále zpracováváme:

 • dokumentaci skutečného provedení stavby,
 • plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky včetně odsouhlasení na příslušných institucích,
 • výkazy výměr a rozpočty na projektovou dokumentaci,
 • projekty a žádosti do programu „Zelená úsporám 2013“,
 • posouzení stávajících rozvodů i stávajících projektových dokumentací před realizací

Ceny jsou na všechny projekty stanovovány individuálně, na základě rozsahu prací.
Orientačně jsou ceny následující:

 • Projektová dokumentace vytápění dle rozsahu od 4 000,-Kč.
 • Projektová dokumentace vody a kanalizace dle rozsahu od 4 000,-Kč.
 • Projektová dokumentace přípojky vody, plynu nebo kanalizace dle rozsahu od 2 000,-Kč.
Vedení společnosti, revize, projekce, měření hluku:
Ing.Josef Fabián
mobil:602 662 832 josef.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, revize komínů:
Bc.Ondřej Fabián
mobil:724 281 331 ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Měření emisí, kontroly kotlů a klimatizací, měření hluku:
Ing.Leoš Slabý
mobil:603 472 640 leos.slaby@fabian-hk.cz
Projekce a Průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Fabiánová
mobil:723 434 813 iva.fabian@fabian-hk.cz
Kateřina Vosáhlová
mobil:728 018 988 katerina.vosahlova@fabian-hk.cz

ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 500 08 Hradec Králové